Đang tải... Vui lòng chờ...

 

Kiểm soát chất lượng

Phương pháp kiểm tra:

Trong và sau khi sản xuất, chúng tôi thực hiện kiểm tra và đánh giá để đảm bảo sản phẩm tuân thủ đúng các thông số kỹ thuật.

Thực hiện quy trình tần số lấy mẫu để đánh giá.

 • Pellet appearance
 • Color
 • Dispersion
 • Contamination
 • MFR/MVR
 • HDT/VICAT
 • Tensile
 • Charpy
 • Density
 • Ash

 

Sau khi kiểm tra tất cả các đặc tính, và xác nhận quá trình sản xuất diễn ra bình thường, sản phẩm sẽ được đóng dấu “QC passed”.

Thiết bị/ Máy móc:

Phòng thí nghiệm của chúng tôi cài đặt các thiết bị/ máy móc để tiến hành loại kiểm tra như vậy.

Ảnh 1

 

 

 

 

 

 

Máy HDT

Ảnh 2

 

 

 

 

 

 

Máy CM-3600D

Ảnh 3

 

 

 

 

 

 

Máy MVR/MFR Machine

 

 

 

Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường

ISO

Chúng tôi thiết lập và áp dụng tiêu chuẩn ISO về chất lượng và môi trường từ năm 2008. Hệ thống đã và đang được triển khai và duy tri tốt, điều đó thể hiện rằng sản phẩm của chúng tôi được đảm bảo và hoạt động của chúng tôi tôn trọng khía cạnh môi trường cũng như bảo tồn nguồn tài nguyên.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2014

Nhận thức được yêu cầu mới của việc tái sử dụng ISO phiên bản 2005, chúng tôi đang xem xét thời gian chuyển đổi và cập nhật, để đảm bảo các sản phẩm của chúng ta tuân thủ các hoạt động xanh.

UL

Là viết tắt của: “Underwriters Laboratory”, một tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm được thành lập năm 1894

Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính:

 • Cung cấp dịch vụ kiểm thử đối với sản phẩm và nguyên vật liệu có thể gây nguy hiểm cho con người và tài sản
 • Lên danh sách những sản phẩm an toàn
 • Thiết lập các tiêu chuẩn

Về nguyên liệu nhựa, chống cháy là một đặc tính quan trọng

Sản phẩm của chúng tôi được đăng ký chứng chỉ UL, điều đó đã khẳng định chất lượng chống cháy của hạt nhựa.

Stt

Loại nhựa

Tính dễ cháy

1

PC/ABS

V-0, V-1, V-2, SVB

2

PC

V-0, V-1, V-2

3

ABS

HB

 

Kiểm soát chất hóa học

Công ty chúng tôi cam kết tuân thủ Chỉ thị RoHS, các chất cấm ngoài RoHS, REACH và các chất cần kiểm soát ngoài REACH. Chúng tôi luôn tuân thủ bằng việc cập nhật các chất mới và nhựa.